direct naar inhoud van 1.2 Ligging plangebied
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001

1.2 Ligging plangebied

In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van de kern Bergen. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie c, nummers 3456, 1326 & 4009. Momenteel is in het plangebied het aannemersbedrijf Gebroeders Min BV gevestigd. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Van Blaaderenweg en aan de westzijde door de Jan Apeldoornweg. Rondom het plangebied is verder voornamelijk woningbouw gelegen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001_0001.png"

Figuur 1.1 Ligging plangebied