direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplannen
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001

1.3 Vigerend bestemmingsplannen

Voor het plangebied geldt nog immer het bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in onderdelen 1937'. De woningbouwontwikkeling is op grond hiervan niet mogelijk.

In 2009 is bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid vastgesteld door de gemeenteraad (zie figuur 1.2.) waarin ook het onderhavige plangebied was opgenomen. Op 1 september 2010 heeft de Raad van State dit besluit ten aanzien van enkele plandelen vernietigd (zaaknr. 200903464/1/R1), waaronder de gronden binnen het onderhavige plangebied Van Blaaderenweg. Vanwege de ligging in een woonwijk acht de gemeente uitbreidingsruimte voor het bedrijf ongewenst. De Raad van State oordeelde echter dat bij positief bestemmen van het bedrijf de gemeente niet kon voorbijgaan aan de belangenafweging voor de uitbreidingsruimte. De belangenafweging had betrekking op de vraag of uitbreidingsruimte dient te bestaan ten behoeve van een bestendige bedrijfsvoering. De gemeente heeft dit miskend. Ook werd het besluit voor de bestemmingslegging Wonen-2 in de zuidoostelijke hoek van het plangebied vernietigd. De Raad van State oordeelde hiertoe omdat het aannemersbedrijf de gronden reeds in gebruik had voor haar bedrijfsactiviteiten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001_0002.png"

Figuur 1.2 Uitsnede Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid

Nu het bedrijf voornemens is te verhuizen en de locatie uitermate geschikt is voor woningbouw, is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.