direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 volgt een project omschrijving van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het plan aan het relevante vigerende ruimtelijke beleid getoetst. In hoofdstuk 4 worden de uitgevoerde onderzoeken naar verschillende sectorale aspecten behandeld. In hoofdstuk 5 wordt de bestemmingsregeling uiteen gezet en tot slot wordt in hoofdstuk 6 op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan ingegaan.