direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage liggen, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Voorafgaand aan deze periode zal een inloopavond georganiseerd worden. Tijdens deze avond zal het plan worden toegelicht en kunnen vragen van belangstellenden beantwoord worden.