direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-C001

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

In figuur 1.2 is uitsnede van het vigerende bestemmingsplan 'Bebouwde Kom' weergegeven.

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern-Zuid' door de Raad van State vernietigd. Thans is nog vigerend voor het plangebied het bestemmingsplan 'Bebouwde Kom'. Het plangebied is in dit bestemmingsplan bestemd als Eengezinshuizen (E) met aanduiding vrijstaande woning (O), Erf (e) en Tuin (T). Het bestemmingsplan voorziet ook niet in een bouwvlak voor de gewenste woning tussen de bestaande vrijstaande woningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-C001_0002.png"

Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan 'Bebouwde Kom'