direct naar inhoud van 3.2 Verkeer en parkeren
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-C001

3.2 Verkeer en parkeren

Beoogde ontwikkeling

De nieuwe ontwikkeling wordt ontsloten via de Meerweg binnen de bebouwde kom van Bergen. Deze weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Meerweg sluit via de Maesdammerlaan aan op de Hoflaan welke naar het westen richting Bergen aan Zee en naar het oosten richting het centrum van Bergen ontsluit. Via de Nesdijk wordt de Bergerweg richting Alkmaar en de N9 bereikt. Alle omliggende wegen zijn erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Bergerweg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. Als gevolg van de nieuwe ontwikkeling zullen de verkeersintensiteiten nauwelijks toenemen. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is goed. De locatie wordt voor het fietsverkeer direct op de Meerweg ontsloten. Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig vindt gemengde afwikkeling plaats van gemotoriseerd en langzaam verkeer. Tevens zijn rondom de locatie solitaire (recreatieve) fietspaden aanwezig. De ontsluiting voor langzaam verkeer is goed. De parkeerbehoefte van één woning bedraagt op basis van de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid van de gemeente (2009) 2,1 parkeerplaatsen, uitgaande van een woning in het dure segment in matig stedelijk gebied. Deze parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden gefaciliteerd. De parkeerbehoefte van de beoogde ontwikkeling zal daarom op eigen terrein worden geregeld.

Voor het akoestisch onderzoek zijn de verkeersgegevens van de Meerweg noodzakelijk. Omdat deze verkeersgegevens niet bekend zijn, wordt een inschatting gemaakt op basis van de functie van de weg en de functies die langs de weg worden ontsloten. De verkeersintensiteit wordt geschat op maximaal 2.000 mvt/etmaal. Voor de voertuig- en etmaalverdeling wordt uitgegaan van een standaardvoertuigverdeling voor buurtverzamelwegen op basis van onderzoek (RBOI, 2009). Deze is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3.1 Voertuig- en etmaalverdeling

  dag   avond   nacht  
lichte motorvoertuigen   94,59%   94,59%   94,59%  
middelzware motorvoertuigen   4,76%   4,76%   4,76%  
zware motorvoertuigen   0,65%   0,65%   0,65%  
uurverdeling   6,54%   3,76%   0,81%  

Conclusie

De parkeerbehoefte van de nieuwe woning aan de Meerweg zal op het eigen terrein van de woning worden gefaciliteerd. Op het perceel is voldoende ruimte voor 2.1 parkeerplaatsen.