direct naar inhoud van 4.5 Externe veiligheid
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-B001

4.5 Externe veiligheid

Toetsingskader

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.

Onderzoek en conclusie

In de omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Er vindt over de Heereweg geen transport van gevaarlijke stoffen plaats met een omvang en frequentie waardoor er sprake zou zijn van externe veiligheidsrisico's langs de weg. Ten oosten van het plangebied is een buisleidingentracé gelegen waarin enkele leidingen zijn gelegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De afstand tot het tracé bedraagt circa 1.200 m zodat er geen sprake is van externe veiligheidsrisico's ter plaatse van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het plan niet in de weg staat.