direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-0001

Artikel 13 Recreatie - Dagrecreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin': uitsluitend voor volkstuinen;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

13.2 Bouwregels

Op de gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen;
  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

13.2.1 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan tot een maximale oppervlakte van 175 m² en met een maximale goothoogte van 3 m;
  • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m;
  • c. de hoogte van overige teeltondersteunende glasopstanden mag ten hoogste 50 cm bedragen.