direct naar inhoud van 1.5 Planproces
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-0001

1.5 Planproces

Voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan is een inventarisatie van de feitelijke en planologische situatie in het plangebied uitgevoerd. Deze inventarisatie is weergegeven op inventarisatiekaarten. Tijdens een tweetal inloopbijeenkomsten konden eigenaren, gebruikers en andere belangstellenden de inventarisatiekaarten bekijken. Vervolgens kon men mondeling of schriftelijk opmerkingen plaatsen of wensen kenbaar maken. De inventarisatiekaarten, inclusief de reacties daarop, hebben vervolgens de basis gevormd voor het bestemmingsplan. Opgemerkt wordt wel dat de bestaande situatie daarbij is afgewogen tegen de nu geldende bestemmingsplannen en het beleidskader voor het nieuwe plan (waaronder de Structuurvisie, overig beleid en de regeling in Landelijk Gebied Noord).

Daarnaast zijn verschillende wijzigingsplannen, postzegelbestemmingsplannen, vrijstellingen, projectbesluiten en dergelijke, vastgesteld of in voorbereiding. Het betreft hier perceelsgebonden plannen.