direct naar inhoud van 2.5 Conclusie
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-0001

2.5 Conclusie

Het landelijk gebied van Bergen ligt op de overgang van de binnenduinrand naar de polders. De ruimtelijke karakteristiek laat zich als volgt samenvatten:

  • relatief open polders in contrast met de meer besloten binnenduinrand;
  • overwegend agrarisch karakter;
  • aanwezigheid van een bollenconcentratiegebied;
  • een ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief waardevol gebied.

Kernpunten van het beleid voor dit gebied zijn:

  • behoud van de openheid van het landelijk gebied;
  • behoud en ontwikkeling van natuurlijke waarden;
  • ruimte voor de grondgebonden landbouw: zowel voor schaalvergroting als de verbreding;
  • ruimte voor nieuwe economische functies in vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen;
  • behoud van de waardevolle archeologische, aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
  • ruimte voor extensieve recreatie (wandelen, fietsen, enzovoorts) en recreatief medegebruik.