direct naar inhoud van 4.12 Kabels en leidingen
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-0001

4.12 Kabels en leidingen

Binnen het plangebied zijn er naast de leidingen zoals aangegeven in de paragraaf Externe Veiligheid ook planologisch relevante rioolleiding aanwezig. Deze leiding inclusief een strook die vrij dient te blijven van bebouwing is weergegeven op de verbeelding Verder zijn hier geen ruimtelijke consequenties aan verbonden. Het aspect kabels en leidingen zorgt niet voor een belemmering van het bestemmingsplan.