direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: De Voert 10
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-B001

1.1 Aanleiding

Ter plaatse van Voert 10 in de gemeente Bergen (Noord-Holland) is een bedrijfswoning aanwezig met gebouwen die ten dienste staan als recreatieve appartementen. Door initiatiefnemer is een verzoek ingediend om de bestaande bebouwingen te slopen en ter plaatse één nieuwe woning te realiseren. Deze ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Onderhavig bestemmingsplan heeft als doel de herontwikkeling van deze gronden ten behoeve van een woning aan Voert 10 juridisch-planologisch mogelijk te maken.