direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

2.4 Gemeentelijk beleid

Toeristisch-recreatieve visie (2005)

De visie op toerisme en recreatie in de gemeente Bergen geeft de centrale doelstellingen voor toerisme en recreatie weer en dient als leidraad voor het te ontwikkelen beleid en de uit te voeren uitwerkingspunten voor dit beleidsveld. De visie heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • het verhogen van de kwaliteit op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, cultuurhistorische beleving en natuur;
  • verlenging van het toeristisch-recreatieve seizoen;
  • efficiĆ«nte samenwerking met alle bij het toerisme betrokken partijen;
  • voldoende draagvlak onder de inwoners van Bergen;
  • toerisme meer regionaal benaderen;
  • afstemming van activiteiten en visie met andere werkterreinen (bijvoorbeeld natuur, kunst en cultuur en ruimtelijke ordening), zowel intern als extern;
  • streven naar meer bestedingen van de toerist;
  • behoud en/of versterking van de toeristische positie van de verschillende kernen binnen de gemeente Bergen.

Conclusie

De uitbreiding van het hotel heeft raakvlakken met verschillende bovengenoemde doelstellingen. Zo verhoogt het de kwaliteit op het gebied van ruimtelijke ordening (eenduidigheid in bebouwing), wordt gestreefd naar meer bestedingen van de toerist (onder andere beautysalon, lounge en twee extra tafels in het restaurant) en versterkt de uitbreiding de toeristische positie van de kern Schoorl.

Welstandsnota (2004)

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar 'algemene' welstandscriteria, 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten en de 'absolute' criteria voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken. Het uiteindelijke bouwplan dient te voldoen aan redelijke eisen van de welstand. Op 26 mei 2010 is het bouwplan dat aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt, door de welstandscommissie behandeld. De commissie heeft aangegeven dat de verhouding tussen de onderbouw en de kap niet in balans is. Naar aanleiding van deze opmerking is een nieuw ontwerp gemaakt waarin een hogere kap is opgenomen. Het bouwplan is op deze wijze meer in balans, gelet op de verhouding tussen de gevel en de kap.