direct naar inhoud van 3.2 Beschrijving ontwikkeling
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

3.2 Beschrijving ontwikkeling

Ten behoeve van de uitbreiding van hotel Merlet zal het naastgelegen voormalige postkantoor en een woonhuis aan de Duinweg 11-13 worden gesloopt. Met de uitbreiding wordt voorzien in 6 nieuwe hotelkamers (waarvan 2 bruidssuites), een lounge met terras, een beautysalon en een parkeerkelder. Het hotel beschikt in de huidige situatie over 26 hotelkamers. Dit aantal wordt met 4 kamers verminderd door interne samenvoeging. Met de uitbreiding worden 6 nieuwe kamers toegevoegd aan het hotel. Per saldo zal hierdoor het aantal kamers met 2 toenemen tot 28 kamers.

De goot- en bouwhoogte van de uitbreiding wordt respectievelijk maximaal 8 m en 12 m. Deze hoogten zijn gelijk aan de hoogten in de omgeving, waar voornamelijk bouwhoogten worden aangehouden tussen 10 en 12 m.

Na uitbreiding beschikt het hotel over 53 parkeerplaatsen. 43 daarvan zijn buiten gelegen en 10 parkeerplaatsen zijn voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening. Tevens voorziet de uitbreiding aan de zijde van de Duinweg in een nieuwe entree van het hotel. In de figuren 3.1 en 3.2 zijn een situatieschets en een dwarsdoorsnede van de uitbreiding weergegeven.

De uitbreiding is qua oppervlakte groter dan de huidige bebouwing. Het nieuw te bouwen gedeelte wordt, vanaf de straat gezien, verder naar achteren gebouwd en de achtergevel zal verder op het achterliggende terrein worden gerealiseerd waardoor de diepte van het gebouw toeneemt. Doordat de uitbreiding verder naar achteren staat dan de bestaande bebouwing, is het niet dominant in het straatbeeld aanwezig. De hoogte van de nieuwe bebouwing zal toenemen in vergelijking met de huidige bebouwingshoogte, maar is niet storend voor omwonenden. De eigenaar van het hotel heeft het naastgelegen perceel (nr. 9) gekocht waardoor de uitbreiding niet leidt tot verslechtering van het woongenot op het naburige perceel. De materialisering en het kleurgebruik zijn afgestemd op de bestaande bebouwing, waarmee de uitbreiding van het hotel tevens voldoet aan de eisen die de welstandscommissie stelt ten aanzien van de beeldkwaliteit.

De uitbreiding van het hotel zorgt binnen de kern Schoorl voor een kwaliteitsverbetering op het gebied van recreatie en toerisme. Het hotel is gelegen aan één van de toegangswegen van de kern en fungeert daarmee als opvallend element en visitekaartje voor de kern. Met de uitbreiding kan het hotel zich verder profileren als een attractief en uniek hotel en restaurant in de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001_0003.png"

Figuur 3.1 Situatieschets uitbreiding hotel Merlet, uitbreiding binnen donker gekleurde vlak

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001_0004.png"

Figuur 3.2 Dwarsdoorsnede uitbreiding hotel Merlet