direct naar inhoud van 4.5 Externe veiligheid
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

4.5 Externe veiligheid

Beleid en normstelling

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen.

Onderzoek en conclusie

Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in en in de omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen zijn gelegen. Tevens blijkt uit de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (2009) en de risicoatlassen vervoer gevaarlijke stoffen (Aviv, 2001) dat in en in de omgeving van het plangebied geen vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, over het spoor, over het water of door buisleidingen plaatsvindt. Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het plan niet in de weg staat.