direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.2.1 Bro is het niet nodig een grondexploitatieplan op te stellen. De uitbreiding voldoet namelijk niet aan de voorwaarden voor een aangewezen bouwplan die zijn beschreven in het bovengenoemde artikel uit de Bro. In artikel 6.2.1a onder lid a wordt namelijk aangegeven dat wanneer het totaal van de exploitatiebijdragen dat met toepassing van artikel 6.19 Wro kan worden verhaald, minder dan 10.000 Euro bedraagt, artikel 6.12 lid 2 van toepassing is. Hierin wordt gesteld dat bij dergelijke gevallen geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. De grondexploitatiewet is daarom niet van toepassing voor dit plan. Om deze reden is het dan ook niet nodig een overeenkomst op te stellen. Alle kosten worden verder gedragen door de aanvrager. Eventuele planschade zal tenslotte voor rekening zijn van de aanvrager.