direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen, bergbezinkbassins en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

15.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde alsmede nutsgebouwen, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 7 m voor lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken en nutsgebouwen.