direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

5.1 Inleiding

Uit de analyse van de bestaande situatie (hoofdstuk 2), het beleidskader en de milieurandvoorwaarden kan een aantal wensbeelden worden afgeleid vanuit de verschillende (sectorale) aspecten. Deze kunnen tegenstrijdig met elkaar zijn. In dit hoofdstuk zijn de verschillende (sectorale) wensen en belangen tegen elkaar afgewogen en zijn uitgangspunten geformuleerd die gelden voor het op te stellen bestemmingsplan. In het op te stellen bestemmingsplan wordt voor de bestemmingslegging en de bouwmogelijkheden uitgegaan van de bestaande situatie. In het plangebied worden ontwikkelingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van de Strandnota) uitsluitend mogelijk gemaakt indien hierover afzonderlijk besluitvorming heeft plaatsgevonden. Uiteraard geldt het voorgaande niet voor (kleinere) ontwikkelingen op perceelsniveau.