direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

1.1 Aanleiding

De gemeente is voornemens om de bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijk grondgebied te herzien. In januari 2004 is hiervoor het 'Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen gemeente Bergen' door de gemeenteraad vastgesteld.

Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op het centrum van Bergen voor zover van rijkswege aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Doel van het plan is om tot een actuele en eenduidige bestemmingsregeling te komen die de met het beschermde dorpsgezicht samenhangende waarden beschermd en die digitaal beschikbaar is ter vervanging van het in het plangebied vigerende bestemmingsplan. Voor het plangebied geldt momenteel één bestemmingsplan, dat ouder is dan de wettelijk voorgeschreven 10 jaar en uit dat oogpunt aan herziening toe is. Bovendien voldoet het plan op onderdelen niet meer aan de huidige inzichten en ruimtelijke opvattingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001_0001.jpg"