direct naar inhoud van 1.2 Voortraject
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

1.2 Voortraject

In het proces om te komen tot voorliggend bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad de algemene bepalingen behorende bij de regels van de bestemmingsplannen op 19 december 2006 vastgesteld. Bovendien zijn diverse thema's (erfbebouwing, erf- en perceelafscheidingen, stolpen, het hebben en houden van paarden en paardenbakken, vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing, recreatiewoningen op particuliere erven en overgangsrecht) die relevant zijn voor alle nog op te stellen bestemmingsplannen, behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad (op 19 december 2006 en 26 juni 2007). In hoeverre de thema's relevant zijn voor het bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht wordt in de navolgende hoofdstukken verder uitgewerkt.

In eerste instantie was er sprake van om voor het hele centrumgebied van Bergen een bestemmingsplan op te stellen. Echter omdat er nu geen beschermend bestemmingsplan geldt voor het gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht is het - gelet op de jurisprudentie op dit punt - niet mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen in het gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het gebied zit met andere woorden geheel 'op slot'. Omdat dit een onwenselijke situatie is, is bestuurlijk besloten om het plan in twee delen te splitsen namelijk het bestemmingsplan Bergen Centrum en het bestemmingsplan Bergen Centrum-Beschermd Dorpsgezicht. Bovendien is besloten - om voornoemde reden - voorrang te geven aan het bestemmingsplan Bergen Centrum-Beschermd Dorpsgezicht.