direct naar inhoud van 1.3 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied betreft het beschermde dorpsgezicht van Bergen. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door een deel van de Berkenlaan, het parkeerterrein aan de Breelaan en de zuidkant van het Plein. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door een parkeerplaats naast de supermarkt waar zich tevens de toegang tot de ondergrondse parkeerplaats bevindt, en een deel van de bebouwing aan de oostzijde van de Kleine Dorpstraat. De zuidkant van het gebied wordt begrensd door een deel van de Fransche steeg, door de bebouwing aan beide zijden van de Kerkstraat, een deel van de Dorpstraat en eindigt aan de Hoflaan. De westzijde wordt begrensd door de westkant van de Hoflaan richting het Kerkepad en eindigt richting Berkenlaan door de achterzijde van de terreinen aan de Oude Prinsweg en Smalle Pad aan te houden. Omdat de begrenzing van het beschermde dorpgezicht op sommige punten kadastrale percelen doorsnijdt, is er voor gekozen om de begrenzing van het plangebied op enkele punten aan te passen aan de kadastrale begrenzingen van percelen. In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.