direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Onderzoek naar de financiƫle uitvoerbaarheid kan in algemene zin dan ook achterwege blijven. Met betrekking tot de relatie met de grondexploitatieregeling in de Wro, wordt opgemerkt dat voor zover sprake is van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, er een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar wordt gesloten waardoor besloten is geen grondexploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wro vast te stellen.