direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Inspraak en overleg
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

Hoofdstuk 8 Inspraak en overleg

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 28 augustus 2008 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in die periode naar diverse overleginstanties (zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) gezonden. In de Nota van Beantwoording inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Bergen Centrum-Beschermd Dorpsgezicht, zijn de ontvangen inspraak- en overlegreacties samengevat en beantwoord. De daaruit voortvloeiende aanpassingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan.