direct naar inhoud van 4.4 Horeca
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-C001

4.4 Horeca

Normstelling en beleid

In het plangebied zijn diverse horecavestigingen aanwezig. Net als bij bedrijvigheid wordt ook bij horeca ernaar gestreefd om de milieubelasting ter plaatse van omliggende woningen zoveel mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid van de activiteiten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een Staat van Horeca-activiteiten. De Staat van Horeca-activiteiten bestaat uit een lijst met horeca-activiteiten die in categorieën zijn ingedeeld op grond van de mate van hinderlijkheid. Bij deze indeling is vooral gekeken naar de aspecten geluidhinder en verkeersaantrekkende werking. Een toelichting op Staat van Horeca-activiteiten is opgenomen in bijlage 2. In het voorliggende plan is per locatie aangegeven welke categorie horeca-activiteiten algemeen toelaatbaar wordt geacht.

Binnen het plangebied is zowel sprake van gebieden die worden gekenmerkt als rustig woongebied, als wel gebieden met functiemenging (onder andere wonen, horeca, recreatie). Binnen een rustige woonwijk worden ten hoogste horecabedrijven uit categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten toelaatbaar geacht, het gaat hierbij om lichte horeca. Ter plaatse van gebieden met functiemenging worden horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1c toelaatbaar geacht. Daarbij gaat het om lichte en middelzware horeca. Voor strandpaviljoens geldt conform de Strandnota dat bedrijven uit ten hoogste categorie 1 toelaatbaar worden geacht. In het plangebied worden geen nieuwe horecavestigingen toegestaan.

Horeca-inventarisatie

De binnen het plangebied aanwezige horecabedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de Staat van Horeca-activiteiten. Uit het overzicht in tabel 4.2 blijkt dat alle binnen het plangebied aanwezige horecabedrijven binnen de algemene toelaatbaarheid vallen. Voor de hotels en pensions die binnen het concentratiegebied volgens de 'Ruimtelijke visie op hotels en pensions' vallen (zie ook paragraaf 3.1.3) is een specifieke aanduiding opgenomen die uitsluitend deze functies toestaat.

Tabel 4.2 Horecabedrijven binnen het plangebied

straatnaam   nr.   naam   omschrijving   cate-gorie   algemene toelaatbaarheid  
           
C.F. Zeiler Boulevard   10   Restaurant De Duinerij   restaurant   1b   1b  
  12   De Zilte Zoen   restaurant   1b   1b  
Elzenlaan   2   Huize Glory   Hotel/congres-centrum   1c   1 en 2  
Jacob Kalffweg   4   Hotel 'Meijer'   hotel   1b   hotels en pensions  
  12   Pension 'Stormvogel' V.O.F.   pension   1b   1 en 2  
Julianalaan   3   Appartementenhotel Sonneduyn   hotel   1b   1b  
Parkweg   12   Hotel De Dennen BV   hotel   1b   hotels en pensions  
  31   Pension Parnassia, appartementenverhuur   pension   1b   1b  
Paulineweg   6   Pension Canberra   pension   1b   hotels en pensions  
  9   Pension Zee en Duin/Bergen aan Zee   pension   1b   hotels en pensions  
  11   Pension Parkzicht   pension   1b   hotels en pensions  
Van der Wijckplein   4-6   Hotel Nassau Bergen   hotel   1b   hotels en pensions  
  12a   Restaurant/café Golf   café/restaurant   1b   1 en 2  
  12e/f   Brasserie Tijmes/Noordzee Restaurant, Visspecialist   restaurant   1b   1 en 2  
  18-20   Grand-café restaurant 't Strand   café/restaurant   1b   1 en 2  
Van Hasseltweg   7   Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee   hotel   1b   1 en 2  
  10-12   Pension 'het Anker'   pension   1b   1 en 2  
Verspyckweg   5   Natuurvriendenhuis Het Zeehuis   hotel   1b   1b  
Zeeweg   2   Petit Hotel 'Rasch'   hotel   1b   hotels en pensions  
  31   Leegstaand   hotel   1b   hotels en pensions  
  33-35   Hotel Victoria   hotel   1b   hotels en pensions  
Ten noorden van strandafgang Noord   Strandpaviljoen 'Uit de kunst'   strandpaviljoen   1   1  
Afgang Noord   Strandpaviljoen 'SB Noord'   strandpaviljoen   1   1  
Afgang Noord   BadaBing   strandpaviljoen   1   1  
Afgang C.F. Zeilerboulevard   Strandpaviljoen 'Joep'   strandpaviljoen   1   1  
Afgang C.F. Zeiler Boulevard   Strandpaviljoen 'De Jongens'   strandpaviljoen   1   1  
Hoofdafgang   Strandpaviljoen 'Bruintje aan Zee'   strandpaviljoen   1   1  
Hoofdafgang   Strandpaviljoen 'Zuid'   strandpaviljoen   1   1  
Ten zuiden van hoofdafgang   Strandpaviljoen 'Het Zonnebad'   strandpaviljoen   1   1  
Afgang Van Reenenpaadje   Strandpaviljoen 'Offshore'   strandpaviljoen   1   1