direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: de Voert 10
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 volgt allereerst een projectomschrijving van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het plan aan het relevante vigerende beleid getoetst. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de uitgevoerde onderzoeken naar verschillende sectorale aspecten behandeld. In hoofdstuk 5 wordt de bestemmingsregeling uiteen gezet en tot slot wordt in hoofdstuk 6 op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan ingegaan.