direct naar inhoud van 2.2 Bestaande situatie
Plan: de Voert 10
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001

2.2 Bestaande situatie

De wijk Westdorp

Het perceel Voert 10 is gelegen in de wijk Westdorp ten zuidwesten van de historische kern van Bergen. Bij het ontstaan van de wijk Westdorp hebben de zogenaamde Van Reenen-servituten een belangrijke rol gespeeld. Deze particuliere erfdienstbaarheden, die als voorloper beschouwd kunnen worden van de huidige bouwbepalingen en bouwverordeningen, bepaalden destijds het toegestane gebruik en bebouwing op de gronden. Deze zijn in zekere zin nog steeds relevant in de huidige ruimtelijke situatie .

Westdorp is een vooroorlogse uitbreidingswijk van Bergen. De woningen binnen de wijk liggen vrijstaand op ruime afstand van elkaar. De rooilijnen van de woningen variëren ten opzichte van elkaar, maar houden wel ruim afstand tot de weg. De woningen dateren uit de periode 1910-1930 en worden gekenmerkt door de ruime maat op grote percelen, de onderlinge afstand tot elkaar en de groene, bosrijke omgeving. De woningen bestaan veelal uit één of twee woonlagen en hebben een variatie in kapvorm en -richting. De woningen zijn gedetailleerd, maar er is wel sprake van een grote verscheidenheid in vormen en kleuren. Het karakter van het gebied wordt met name bepaald door de ruime opzet en de groene, openbare ruimte en specifieke kenmerken van de bebouwing.

Plangebied Voert 10

De Voert 10 is gelegen op de grens van het landelijk gebied en de bebouwde kom. Aan de oostzijde van de Voert zijn agrarische gronden aanwezig, waardoor sprake is van een weids uitzicht vanaf het perceel. Aan de overige zijden staan vrijstaande woningen. In het gebied vormt Voert 10 met haar functie een uitzondering. De recreatieve functie, in de vorm van verblijfsrecreatieve appartementen, is een uitzondering op de woonfunctie in de rest van dit deel van Bergen. Op het perceel zijn drie gebouwen aanwezig. De woning, grenzende aan de Voert, is bestempeld als bedrijfswoning en bestaat uit één woonlaag met een ruime kap. De appartementen hierachter bestaan uit twee woonlagen met een flauwe kap, waarbij aan de zijkant een ruime uitbouw aanwezig is. Tot slot is achter op het terrein nog een appartementengebouw aanwezig, bestaande uit één bouwlaag met kap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001_0002.jpg"

Figuur 2.1 Huidige situatie Voert 10