direct naar inhoud van 4.9 Kabels en leidingen
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-C001

4.9 Kabels en leidingen

Ten oosten van het plangebied, parallel aan de Voorstraat, is een hogedruk aardgastransportleiding (6”, 40 bar) gelegen die is verbonden met het gasontvangstation aan de Pieter Schotsmanstraat. Voor deze leiding geldt een inventarisatieafstand voor het groepsrisico van 70 meter. Omdat de afstand tot het plangebied circa 250 m bedraagt is deze aardgasleiding niet relevant voor het voorliggende bestemmingsplan. Er zijn in het plangebied en omgeving verder geen planologisch relevante leidingen gelegen. Geconcludeerd wordt dat het aspect kabels en leidingen de uitvoering van het plan niet in de weg staat.