direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-C001

5.1 Inleiding

Uit de analyse van de bestaande situatie (hoofdstuk 2), het beleidskader en de milieurandvoorwaarden, kan een aantal wensbeelden worden afgeleid vanuit de verschillende (sectorale) aspecten. Deze kunnen tegenstrijdig met elkaar zijn. In dit hoofdstuk zijn de verschillende (sectorale) wensen en belangen tegen elkaar afgewogen en zijn uitgangspunten geformuleerd die gelden voor het op te stellen bestemmingsplan. In het op te stellen bestemmingsplan wordt voor de bestemmingslegging en de bouwmogelijkheden uitgegaan van de bestaande situatie. Het uitgangspunt is dat het bestemmingsplan conserverend van aard is. In het plangebied worden ontwikkelingen uitsluitend mogelijk gemaakt indien hierover afzonderlijk besluitvorming heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld naar aanleiding van de Strandnota). Uiteraard geldt het voorgaande niet voor (kleinere) ontwikkelingen op perceelsniveau. Hoewel het onderhavige bestemmingsplan dus conserverend van aard is, wil dit niet zeggen dat er in de nabije toekomst geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zullen middels een eigen/afzonderlijke bestemmingsplanproces hun beslag krijgen.