direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-B001

1.1 Aanleiding

Op 24 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Bergen het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern-Zuid' vastgesteld. Op 1 september 2010 is het besluit van de gemeenteraad door de Raad van State vernietigd (zaaknummer 200903464/1/R1) voor wat betreft een gedeelte van de gronden aan de Meerweg 7 en de Midden Geestweg 1. De eigenaar wilde ter plaatse een nieuwe woning realiseren wat de gemeenteraad in het bestemmingsplan niet mogelijk had gemaakt. Het door de gemeenteraad gehanteerde beleid om de woning niet toe te staan, werd niet gevolgd door de Raad van State. Het onderhavige bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een woning tussen de woningen aan de Meerweg 7 en de Midden Geestweg 1 alsnog mogelijk te maken. Het nieuwe bouwperceel bestaat uit gedeelten van deze bouwpercelen.