direct naar inhoud van 3.9 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-B001

3.9 Bedrijven en milieuzonering

Beoogde ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van woningbouw dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Conclusie

In de omgeving van de beoogde woning zijn geen bedrijven aanwezig en komen geen bedrijfsbestemming voor. Er is bovendien reeds sprake van een bestaande woonbestemming. Het aspect bedrijven en milieuhinder is niet relevant voor het voorliggende bestemmingsplan.