Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Herenweg 57
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0373.BPG09003herenweg57-B001

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
“Regels van het bestemmingsplan Herenweg 57 te Bergen”.
    
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bergen, gehouden op …. ….. ….2011.
     
...., voorzitter
     
...., griffier