direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen en water;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - calamiteitenroute': tevens een calamiteitenroute;
  • c. bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsgebouwtjes worden gebouwd ten behoeve van de bestemming;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en nutsgebouwtjes bedraagt ten hoogste 3┬ám;
  • c. bouwwerken ten behoeve van verlichting en reclame-uitingen zijn niet toegestaan.