direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is allereerst een beschrijving van het relevante beleid van Rijk, provincie en gemeente opgenomen. Vervolgens is in hoofdstuk 3 de voorgenomen ontwikkeling nader beschreven en getoetst. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeken, zoals verkeer en parkeren, milieu en waterkwaliteit beschreven. Hoofdstuk 5 behandelt de juridische planbeschrijving. Tot slot volgt in hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.