direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

2.1 Inleiding

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze gaat uit van een scheiding tussen beleid en normstelling (juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen in structuurvisies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan en/of in algemene regels die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen.

Voor het onderhavige bestemmingsplan is het provinciale, regionale en het gemeentelijk beleid het meest relevant, daarom komt de toetsing aan dat beleid hierna aan de orde. Het beleid op het gebied van onder andere water en natuur komt aan de orde in de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 4.