direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

2.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Landelijk Gebied (2010)

In de structuurvisie voor het landelijk gebied is ten aanzien van bedrijvenvestigingen aangegeven dat economische bedrijvigheid zich in principe op een bedrijventerrein moet vestigen. Indien hier geen plaats voor is, dient gekeken te worden naar vestiging buiten de gemeente. De bedrijventerreinen in de gemeente Bergen zitten vol. Ten aanzien van het MAG-complex Egmond, dat aan zijn functie is onttrokken, wordt specifiek opgemerkt dat enkele lokale bedrijven van binnen de gemeente die tegen de grenzen van hun milieuvergunning aangegroeid zijn, kunnen verplaatsen naar het MAG-complex (binnen de voorwaarden van het provinciale beleid).