direct naar inhoud van 2.4 Conclusie
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

2.4 Conclusie

Het plangebied is gelegen in landelijk gebied. De bedrijfsvestiging past binnen het gemeentelijk beleid. Aan de provincie wordt ontheffing van de provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie gevraagd. De onderbouwing van deze ontheffingsvraag is opgenomen in hoofdstuk 4 en het gelijktijdig met dit bestemmingsplan opgestelde Beeldkwaliteitplan.