direct naar inhoud van 3.2 Toekomstige situatie
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

3.2 Toekomstige situatie

Het bestemmingsplan voorziet in de vestiging van twee uit de kernen Bergen (aannemersbedrijf Gebroeders Min B.V.) en Egmond Binnen (Tambach B.V. Staalconstructies) te verplaatsen bedrijven naar het MAG-complex. Een groot deel van het bestaande bos in de buitenring van het terrein zal gerevitaliseerd voortbestaan. Dit bos krijgt dan ook de bestemming Bos. Hetzelfde geldt voor het bos op het binnenterrein. De bestaande gebouwen blijven voor een belangrijk deel gespaard, en daarmee ook de opstelling. De gebouwen in de buitenring, met hun typische architectuur, worden aangepast aan het nieuwe gebruik. De herontwikkeling van het MAG-complex zal in fasen plaatsvinden. In de eerste fase worden de bestaande gebouwen in gebruik genomen, wordt het middenterrein geschikt gemaakt voor opslag en logistiek, en worden twee gebouwen toegevoegd. Eén nieuw gebouw (het kantoor van aannemersbedrijf Gebroeders Min B.V.) vormt een tussenlid tussen de bestaande gebouwen in de 'tweede schil' aan de zuidzijde. Het tweede nieuwe gebouw (voor Tambach B.V. Staalconstructies) vervangt één van de standaardloodsen in de binnenring. Dit gebouw sluit aan op één van de twee oorspronkelijke gebouwen in de noordrand, dat tot kantoor, magazijn en kantine voor Tambach wordt verbouwd.

In de toekomst zal verdere uitbreiding in het binnengebied kunnen plaatsvinden.

De ontsluiting vindt plaats via de huidige ingang aan de Krommedijk (die daartoe wordt aangepast), ten noorden van de woningen die in particulier bezit zijn.. Een calamiteitenroute is aanwezig ten zuiden van de twee woningen. In figuur 3.1 is de toekomstige inrichting (eerste fase) van het terrein weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001_0002.png"

Figuur 3.1 Toekomstige inrichting terrein