direct naar inhoud van 3.5 Provinciaal overleg
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

3.5 Provinciaal overleg

De provincie heeft inmiddels ingestemd met de planvorming zowel 'Nut en Noodzaak' als een goede beeldkwaliteit en bijbehorende borging zijn voldoende aangetoond. Ten aanzien van de beeldkwaliteit is het plan (tot tweemaal toe) voorgelegd aan de Adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling Noord-Holland (Aro). Nadat aanpassingen waren verricht is de beeldkwaliteit voldoende geborgd.