direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de vestiging van bedrijven mogelijk gemaakt op een voormalig defensieterrein. Het terrein is in eigendom bij het Rijk (defensie). De gemeente zal het terrein verwerven en doorverkopen aan de twee te vestigen bedrijven. Ten behoeve van de ontwikkeling is een grondexploitatie opgesteld en daaruit blijkt dat de plannen uitvoerbaar zijn.

Met betrekking tot de relatie met de grondexploitatieregeling in de Wro, wordt opgemerkt dat nu de gemeente het terrein aankoopt en doorverkoopt aan de twee bedrijven, het kostenverhaal anderszins kan worden verzekerd en dat er derhalve geen exploitatieplan wordt opgesteld.