direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan is in de inspraak gebracht. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 5. Voorts heeft er met de provincie, het Hoogheemraadschap en de regiogemeenten overleg plaatsgevonden in het voortraject.