direct naar inhoud van 3.2 Beschrijving ontwikkeling
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

3.2 Beschrijving ontwikkeling

Het pand aan de Sportlaan 2-4 te Schoorl zal zodanig worden verbouwd dat zes appartementen kunnen worden gerealiseerd. In het woonbeleid van de gemeente Bergen staat het uitgangspunt dat er tot en met 2015 jaarlijks 170 woningen voor starters en 120 woningen voor ouderen beschikbaar moeten komen. De beoogde ontwikkeling is gezien de grootte en prijs gericht op starters waardoor wordt voorzien in de woningbehoefte van deze doelgroep.

De bestaande bebouwing blijft qua vorm en ligging behouden maar zal in de hoogte worden uitgebreid teneinde de leefbaarheid op de verdieping te verbeteren. Bovendien zal de zijkant van het pand, gelegen aan de Heereweg, voorzien worden van één bouwlaag met twee kappen, hetgeen in het straatbeeld van de Heereweg past en veel terug te zien is in de omliggende bebouwing. Het pand zal, met uitzondering van enkele moderniseringen, in stedenbouwkundig opzicht niet of nauwelijks worden aangepast. Hierdoor zal het straatbeeld niet of nauwelijks veranderen. De aanpassingen aan het gebouw díe worden gemaakt, komen het uiterlijk en het straatbeeld juist ten goede.

De appartementen hebben een oppervlakte van gemiddeld 50 m2 en bestaat uit een woon, slaap- en badkamer. De goot- en bouwhoogte van het pand worden verhoogd van respectievelijk 5,2 m en 6,5 m naar respectievelijk 5,5 en 9,5 m. Hierdoor kan er een extra verdieping worden gerealiseerd. Naast het pand worden aan oostelijke zijde zes bergingen en twee parkeerplaatsen gerealiseerd. In figuur 3.2 en 3.3 zijn ter verduidelijking aanzichten opgenomen van zowel de voorkant (Sportlaan) als de zijkant (Heereweg).

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001_0006.png"

Figuur 3.2 Aanzicht vanaf Sportlaan nieuwe situatie

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001_0007.png"

Figuur 3.3 Aanzicht vanaf Heereweg nieuwe situatie