direct naar inhoud van 4.6 Bodem
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

4.6 Bodem

Normstelling en beleid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in het bestemmingsplan rekening te worden gehouden met de bodemkwaliteit. Als er sprake is van bodemverontreiniging dan is de Wet bodembescherming van toepassing. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.

Onderzoek en conclusie

Ter plaatse van de beoogde woningen vindt een functiewijziging plaats. Ten behoeve van het bestemmingsplan is door de Milieudienst regio Alkmaar (MRA) aangegeven dat de locatie onverdacht is door de historische activiteiten in het gebied. Om die reden is er geen nader onderzoek vereist in het kader van dit bestemmingsplan.