direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

5.1 Inleiding

De ontwikkeling is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan Bergen Schoorl - kernen en buurtschappen, dat op 23 juni 2009 is vastgesteld. Voor de bestemmingslegging van de ontwikkelingslocatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dit bestemmingsplan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wijze van presenteren door gebruik te maken van het Standaard Vergelijkbaar Bestemmingsplan 2008 (SVBP2008) die sinds 1 januari 2010 verplicht is toe te passen. Het bestemmingsplan Schoorl - kernen en buurtschappen voldoet nog niet aan de SVBP2008. De regels zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels aan bod. Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) en de Wijze van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn de regels behorende bij de verschillende bestemmingen opgenomen (artikel 3 tot en met 5). Hoofdstuk 3 Algemene regels bevat verschillende algemene bepalingen die van toepassing zijn (artikel 6 tot en met 12). Tot slot zijn de Overgangs- en slotregels opgenomen in hoofdstuk 4 (artikel 13 en 14).

In paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op de wijze van bestemmen. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervolgens wordt ingegaan op de overige bepalingen.