direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Hotel Merlet
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-A001

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt allereerst het beleidskader aan bod. Dit kader beschrijft de relevante beleidsplannen die de verschillende overheden hebben opgesteld. In hoofdstuk 3 is een beschrijving te lezen van de huidige situatie, de omgeving van het plangebied en van de beoogde ontwikkeling van het hotel. De sectorale aspecten worden omschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden de aspecten verkeer en parkeren, milieu, waterhuishouding, ecologie en archeologie behandeld. Hoofdstuk 5 geeft een juridische planbeschrijving waarin de wijze van bestemmen uiteengezet is. Tevens wordt hier artikelgewijs een beschrijving gegeven van de bestemmingen en planregels. In hoofdstuk 6 wordt tot slot de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan behandeld.