direct naar inhoud van 3.1 Plangebied en omgeving
Plan: Hotel Merlet
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-A001

3.1 Plangebied en omgeving

Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van de kern Schoorl. Het hotel is gelegen aan de oostzijde van de Duinweg. Deze weg loopt langs de voet van het duingebied zuidwaarts via de kern Aagtdorp tot aan Bergen. De dorpskern van Schoorl is geconcentreerd aan de Heereweg en Duinweg tussen de Laanweg in het zuiden en de Molenweg in het noorden. De nabijheid van de Noord-Hollandse kust en het bos- en duingebied in het algemeen en de 'klimduin' aan de Duinvoetweg in het bijzonder, zijn een grote trekpleister voor het toerisme. Het toerisme drukt dan ook een duidelijke stempel op de dorpskern van Schoorl. Dit uit zich in de aanwezigheid van een grote hoeveelheid horecagelegenheden en aangeboden vakantiewoningen. De dorpskern van Schoorl geeft een rommelige indruk door onder andere de diversiteit in functies en kleurgebruik en de gevelreclame. De omgeving van het hervormde kerkje aan het begin van de Duinweg is van grote cultuurhistorische waarde. Het plangebied ligt ongeveer 50 m ten zuiden van dit kerkje, aan de zuidelijke grens van de kern Schoorl. Ten zuiden van het hotel ligt een (agrarisch) weidegebied.

In de huidige situatie staat op het te ontwikkelen perceel het voormalige postkantoor en een woonhuis. Deze panden hebben een goothoogte van 3 m en een bouwhoogte van 7 m. De goot- en bouwhoogte van het hotel zijn in het vigerende bestemmingsplan respectievelijk 7 m en 10 m. Aan de oostzijde van het perceel ligt het parkeerterrein van hotel Merlet. Noordelijk van het plangebied, tussen het hotel en de eerder beschreven hervormde kerk, staan nog enkele panden die in gebruik zijn als woning en voor detailhandel.