direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Hotel Merlet
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-A001

5.1 Inleiding

Het plangebied maakte voorheen deel uit van het bestemmingsplan Bergen Schoorl - kernen en buurtschappen, dat op 23 juni 2009 is vastgesteld. Voor de bestemmingslegging van de ontwikkelingslocatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dit bestemmingsplan. Er wordt echter ook rekening gehouden met de wijze van presenteren door gebruik te maken van het Standaard Vergelijkbaar Bestemmingsplan 2008 (SVBP2008) die sinds 1 januari 2010 verplicht is. Het bestemmingsplan Schoorl - kernen en buurtschappen voldoet nog niet aan de SVBP2008. De regels zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels aan bod. Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) en de Wijze van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn de regels behorende bij de verschillende bestemmingen opgenomen (artikel 3 en 4). Hoofdstuk 3 Algemene regels bevat verschillende algemene bepalingen die van toepassing zijn (artikel 5 tot en met 10). Tot slot zijn de Overgangs- en slotregel opgenomen in hoofdstuk 4 (artikel 11 en 12).

In paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op de wijze van bestemmen. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervolgens wordt ingegaan op de overige bepalingen.