direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: De Voert 10
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-C001

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de beoogde ontwikkeling beschreven aan de hand van de bestaande situatie binnen het plangebied en de omgeving hiervan. Daarnaast wordt de toekomstige situatie beschreven, waarbij wordt ingegaan op het bouwplan en de inpassing van het bouwplan in de omgeving. Tot slot wordt een conclusie gegeven over de aanvaardbaarheid van het bouwplan.