direct naar inhoud van 3.5 Conclusie
Plan: De Voert 10
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-C001

3.5 Conclusie

De nieuwe beoogde woning aan Voert 10 past binnen het rijks- en provinciaal beleid. Het betreft een herontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling sluit niet direct aan bij het woonbeleid. Aangezien hier feitelijk sprake is van een herontwikkeling van een perceel waar reeds een bedrijfswoning aanwezig is en hiervoor in de plaats één woning wordt teruggebouwd, wordt er niet ingegaan op de door de gemeente gestelde uitgangspunten om meer woningen te realiseren. Andersom geredeneert gaat de ontwikkeling ook niet in tegen het gehanteerde beleid.

Tot slot past de ontwikkeling niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Gelet op het voorgaande is de gemeente voornemens om met het voorliggende bestemmingsplan de bestemming ter plaatse te wijzigen om zo de woning mogelijk te maken.