direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

Artikel 14 Recreatie - Verblijfsrecreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bungalowpark': recreatiewoningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein': een kampeerterrein voor het kamperen in caravans, tenten, stacaravans en chalets met bijbehorende voorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatieve appartementen': bedrijfsmatige geëxploiteerde verblijfsrecreatieve appartementen;
 • d. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, een kampwinkel, een wasruimten, sanitaire en overige voorzieningen ten behoeve van kampeerterreinen.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

14.2.1 Algemeen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

14.2.2 Kampeerterrein

ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' gelde de volgende aanvullende regels:

 • a. het aantal standplaatsen bedraagt het met de aanduiding 'maximum aantal standplaatsen' aangegeven aantal;
 • b. per standplaats is ten hoogste één stacaravan of chalet toegestaan;
 • c. de bouwhoogte van een stacaravan of een chalet bedraagt ten hoogste 4 m;
 • d. de oppervlakte van een stacaravan of een chalet bedraagt ten hoogste 40 m2;
 • e. kampeermiddelen zijn ter plaatse op van de aanduiding 'kampeerterrein' op elke locatie toegestaan;
 • f. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 7 m en 10 m.

14.2.3 Bungalowpark
 • a. het aantal recreatiewoningen bedraagt het met de aanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen' aangegeven aantal;
 • b. de maximale goothoogte van een recreatiewoning bedraagt niet meer dan 3 m en de maximale bouwhoogte niet meer dan 6 m;
 • c. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen bedraagt ten minste 5 m;
 • d. de recreatiewoning dient voorzien te worden van een kap;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn bedrijfsgebouwen en centrale voorzieningen niet toegestaan;
 • f. de inhoud van een recreatiewoning bedraagt ten hoogste 280 m3.

14.2.4 Verblijfsrecreatieve appartementen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatie appartementen' bedraagt de goot- en bouwhoogte van gebouwen ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • b. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien:
  • 1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 50% van het dakvlak bedraagt;
  • 4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt;
 • c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag aan de achterzijde bij niet-vrijstaande woningen worden overschreven door dakopbouwen, indien:
  • 1. de afstand tot de dakvoet en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van de dakopbouw, gemeten vanaf de voet van de dakopbouw, ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 3. de breedte van de dakopbouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt.

14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde onder 14.2.3 onder c om een kleinere afstand toe te staan, indien is aangetoond dat de branddoorslag en brandoverslag tussen twee recreatiewoningen ten minste 60 minuten bedraagt.

14.4 Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan om:

 • a. recreatiewoningen en verblijfsrecreatieve appartementen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning;
 • b. recreatiewoningen en verblijfsrecreatieve appartementen anders te gebruiken of te laten gebruiken dan ten behoeve van de bedrijfsmatige exploitatie.