direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. beplantingen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin': tevens een speeltuin;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – voetbalkooi': tevens een voetbalkooi;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie': tevens een mast voor alarminstallatie;
 • g. parken;
 • h. voet- en fietspaden;
 • i. in- en uitritten;
 • j. bermen en bermsloten;

alsmede voor:

 • k. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, bergbezinkbassins en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

8.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijn de, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van lantaarnpalen bedraagt ten hoogste 9 m;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.